AC起動電容 CBB61 10UF 450V
CBB65 AC鋁殼運轉電容 20uf 450v ±5%
起動電容 200MFD 125VAC 鎖螺絲
起動電容 25UF 450VAC 50/60HZ ±5%
起動電容 300UF 125V 鎖螺絲
起動電容 300UF 250VAC ±5% 鎖螺絲
起動電容 35UF 450VAC 50/60HZ ±5%
起動電容 400UF 125V 鎖螺絲
起動電容 600UF 125VAC 鎖螺絲
起動電容圓柱形 25UF 250V
起動電容帶線 方形 2.5UF250V
起動電容帶線 方形3UF 250V
起動電容帶線 方形5UF 250V
起動電容帶線方形 10UF 250V
起動電容帶線方形 15UF 250V 5%
顯示 1 - 15 / 35 (共 3 頁)