電晶體
13005A/13005  (TO-220) 4A400V 電晶體
2444N3(SS8050) SOT-23 (廠牌:CJ)
2N3055 2N3055KC TO-3 互補矽功率 電晶體
2N3904  UTC 電晶體 (5PCS/入)
2N5245 電晶體
2N5460 電晶體
2N5551 (TO-92) 音頻電晶體 (5入)
2N6040 (TO-220) 60V/8A/75W 電晶體
2SA684L(TO-92) 1A/1W/50V 電晶體
2SC1384 (TO-92L) 1A/1W/60V 功率放大電晶體
2SC1815(TO-92) 電晶體 0.15A 0.4W 60V(2入)
2SC2625 (原裝)
2SC3457

2SC3457

TWD$30

2SC5000

2SC5000

TWD$30

2SC5200 OP放大器 電晶體
2SC5706(C5706) T0-251 三級管
2SD2394F  60V/3A/2W(可取代2SC9012)電晶體
2SD882

2SD882

TWD$10

6N70(FQB6N70) (TO-263) 700V/6.2A 場效應管
95N03(PHB95N03LT) (TO-263) 場效應管(5入)
A733G/2SA733 電晶體(TO-92) (5入/包)
BC546(可取代BC548) (TO-92) 矽控電晶體 (2入)
BD139

BD139

TWD$15

BD140 (TO-126) 80V/1.5A/12.5W 電晶體
BTA16 電晶體 原裝
BUX48A(TO-3) NPN 15A 1000V 175W 電晶體
C2482 2SC2482 (TO-92L) 電晶體 (2PCS/入)
C945(2SC945A)(TO92)0.1A/0.5W/50V電晶體(2入)
FDS4559

FDS4559

TWD$18

FGA25N120(TO-3PN) ANTD  25A/1200V (原裝/2012年)
FQPF12N60C(TO-220F) 600V/12A 場效應管
FQPF8N60C(TO-220F) 600V/7.5A 電晶體
IRF3205 (TO-220AB)55V/110A/200W 場效應管
IRF3710SPBF TO-220 57A/100V/200W功率場效電晶體
IRF540NPBF TO-220
IRF640N (TO-220AB) 200V/18A/150W 場效應管
IRF640NPBF TO-220 電晶體
IRF840 (TO-220) 500V/8A/125W 場效應管
IRF9540N (TO-220) 23A/100V/140W 功率場效 電晶體
IRFP250N IRF250(TO-247) 功率場效電晶體
IRFP260MPBF TO-247 50A200V 場效應管
IRFP260N 場效應管
IRFP450 (TO-247) 功率場效電晶體
J380/2SJ380 (TO-220NIS) -100V/-12A/35W 場效應管
J464(2SJ464)(TO-220) -100V/-18A/45W  場效應管
K2255 場效應管 (原裝)
K2529(2SK2529) (TO-220F) 場效應管
MJ2955 TO-3 電晶體
MJE2955(TO220)60V/10A/75W電晶體(可替代2N6107)
MMBT3904/215 SOT-23-3 (771-MMBT3904T/R)
NEC PS2561 (DIP-5)
NEC PS2561 (SOP-5)
NEC PS9114 (SOP-5)
P3055LDG(P3055)(TO-252) 場效應管(主機板常用)
PHILIPS BUS11A 電晶體
S3885 TOSHIBA(TO-3P) 電晶體
S8050(TO-92) 中功率電晶體 (5入)
S8550(TO-90) 雙極型功率晶體管(5入)
S9012(TO-92) 0.5A 40V 小功率電晶體(5入)
S9013 (TO-92) 電晶體 原裝 (5PCS/入)
SEMIKRON SKM145GAL123D
T40N03

T40N03

TWD$20

TDA2030L UTC (TO-220) 音頻/功率放大器
TIP102G (TO-220AB) 100V/8A 三極管
TIP107G (TO-220AB) 100V/8A 三極管
TIP122 (TO-220) 100V/5A 達林頓電晶體
TIP127(TO-220) 100V/2A 達林頓電晶體
V20120C (TO-220AB) 20A/120V 場效應管
貼片電晶體 SOT-23  C2712(LG)
貼片電晶體 SOT-23  S9012(2T1)
貼片電晶體 SOT-23  S9013
貼片電晶體 SOT-23  S9014(J6)
貼片電晶體 SOT-23  S9015(M6)
貼片電晶體 SOT-23 2N3906(H2A)
貼片電晶體 SOT-23 2N5551(G1)
貼片電晶體 SOT-23 733(CS)
貼片電晶體 SOT-23 A1015(BA)
貼片電晶體 SOT-23 C1815(HF)
貼片電晶體 SOT-23 C945(CR) (20PCS/包)
貼片電晶體 SOT-23 MMBT2222A
貼片電晶體 SOT-23 MMBT3904LT1(1AM)
貼片電晶體 SOT-23 MMBT5401(2L)
貼片電晶體 SOT-23 S8050(J3Y) (10PCS/包)
貼片電晶體 SOT-23 S8550(2TY)
貼片電晶體 SOT-23 S9018(J8)
電晶體 8599 TO-92
電晶體 直插 三極管 2SC945 0.1A0.25W60V (2入)
顯示 1 - 89 / 89 (共 1 頁)