變壓器
110V-100V日本降壓器 1000W (AC-1000W)
110V-100V日本降壓器 1500W (AC-1500W)
110V-100V日本降壓器 2000W (AC-2000W)
110V-100V日本降壓器 500W (AC-500W)
110V/220V 10A 相向自耦變壓器
110V/220V 1A 相向自耦變壓器
110V/220V 2A 相向自耦變壓器
110V/220V 6A 相向自耦變壓器
110V變220V變電器50W TC-30
220V變110V變電器50W TC-50
PT-15 AC110轉AC12V/18V/24V 0.6A 調諧與前置變壓器
PT-21-12L AC110/220V轉AC12V x2 1.2A 工業變壓器
PT-21-18L AC110/220V轉AC12V/18V/24V 1.2A 工業變壓器
PT-26-18W AC110/220V轉AC12V/18V/24V 3A 工業變壓器
PT-27W AC110/220V轉AC0V/12V/18V/24V 5A 電源用變壓器
顯示 1 - 15 / 27 (共 2 頁)