快速接頭
0805 LED GR 紅
37216-62M3-004PL 連接器
3M 37103-2165-000 FL 3PIN 藍色 公頭 20-22AWG
3M 37103-2206-000 FL 3PIN 灰色 公頭 20-22AWG
3M 37103-3101-000 FL 3PIN 紅色 公頭 24-26AWG
3M 37103-3122-000 FL 3PIN 黃色 公頭 24-26AWG
3M 37103-3163-000 FL 3PIN 橘色 公頭 24-26AWG
3M 37104-2165-000 FL 4PIN 藍色 公頭 20-22AWG
3M 37104-2206-000 FL 4PIN 灰色 公頭 20-22AWG
3M 37104-3101-000 FL 4PIN 紅色 公頭 24-26AWG
3M 37104-3122-000 FL 4PIN 黃色 公頭 24-26AWG
3M 37303-2165-000 FL 3PIN 藍色 母頭 20-22AWG
3M 37303-2206-000 FL 3PIN 灰色 母頭 20-22AWG
3M 37303-3101-000 FL 3PIN 紅色 母頭 24-26AWG
3M 37303-3122-000 FL 3PIN 黃色 母頭 24-26AWG
3M 37303-3163-000 FL 3PIN 橘色 母頭 24-26AWG
3M 37304-2165-000 FL 4PIN 藍色 母頭 20-22AWG
3M 37304-2206-000 FL 4PIN 灰色 母頭 20-22AWG
3M 37304-3101-000 FL 4PIN 紅色 母頭 24-26AWG
3M 37304-3122-000 FL 4PIN 黃色 母頭 24-26AWG
KSS 接線夾(烏龜夾) KW-1 18~14AWG(5入)
KSS 接線夾(烏龜夾) KW-1N 18~14AWG(100入)
KSS 接線夾(烏龜夾) KW-2 18~14AWG(100入)
KSS 接線夾(烏龜夾) KW-3 22~18AWG(100入)
KSS 接線夾(烏龜夾) KW-3 22~18AWG(5入)
KSS 接線夾(烏龜夾) KW-4 18~14AWG(100入)
KSS 接線夾(烏龜夾) KW-4 18~14AWG(5入)
KSS 接線夾(烏龜夾) KW-5 12~10AWG(5入)
MITSUBISHI CC-LINK A6CON-LJ5P 接頭
PC-2 (22-12WAG) 插式電線接頭 (5入)
PC-8 (22-12WAG) 插式電線接頭 (5入)
WAGO 221-2411 快速接頭 一進一出 (60PCS/盒)
WAGO 221-412 快速接頭 2P32A 0.14-4mm (100pc/盒)
WAGO 221-412 快速接頭 2P32A 0.14-4mm (5入)
WAGO 221-413 快速接頭 3P32A 0.14-4mm (50pc/盒)
WAGO 221-413 快速接頭 3P32A 0.14-4mm (5入)
WAGO 221-415 快速接頭 5P32A 0.14-4mm (25pc/盒)
WAGO 221-415 快速接頭 5P32A 0.14-4mm (5入)
WAGO 221-612 快速接頭 2P32A 0.6~6mm (50pc/盒)
WAGO 221-612 快速接頭 2P32A 0.6~6mm (5pc/包)
WAGO 221-613 快速接頭 3P32A 0.6~6mm (30pc/盒)
WAGO 224-101 24A 中間連接器接頭 0.5-2.5mm (100入)
WAGO 224-101 24A 中間連接器接頭 0.5-2.5mm (5入)
WAGO 734-306 6P 公頭連接器(MOQ:100個)
WAGO 734-312 12P 公頭連接器(50pc/盒)
WAGO 773-102 接線端子 2P24A 0.75-2.5mm (100入)
WAGO 773-102 接線端子 2P24A 0.75-2.5mm (5入)
WAGO 773-104 接線端子 4P24A 0.75-2.5mm (100pc/盒)
WAGO 773-104 接線端子4P24A 0.75-2.5mm (5入)
WAGO 773-106 接線端子 6P24A 0.75-2.5mm (50入)
WAGO 773-106 接線端子 6P24A 0.75-2.5mm (5入)
WAGO 773-108 中間連接器 8P24A 0.75-2.5mm (50入)
WAGO 773-173 接線端子3P32A 1.5-6mm (50入)
WAGO 773-173 接線端子3P32A 1.5-6mm (5入)
WAGO 831-3103 3孔針型連接器-公
WAGO 831-3104 7.62mm 4孔針型連接器-公
WAGO 831-3203 3孔針型連接器-母
WAGO 831-3204 7.62mm 4孔針型連接器-母
菲尼克斯 中繼端子0.2mm2~2.5mm2 10A  1910432-10P 母
菲尼克斯 中繼端子0.2mm2~2.5mm2 10A  1910678-2P 公
菲尼克斯 中繼端子0.2mm2~2.5mm2 10A 1910351-2P 母
菲尼克斯 中繼端子0.2mm2~2.5mm2 10A 1910377-4P 母
菲尼克斯 中繼端子0.2mm2~2.5mm2 10A 1910393-6P 母
菲尼克斯 中繼端子0.2mm2~2.5mm2 10A 1910416-8P 母
菲尼克斯 中繼端子0.2mm2~2.5mm2 10A 1910458-12P 母
菲尼克斯 中繼端子0.2mm2~2.5mm2 10A 1910694-4P 公
菲尼克斯 中繼端子0.2mm2~2.5mm2 10A 1910717-6P 公
菲尼克斯 中繼端子0.2mm2~2.5mm2 10A 1910733-8P 公
菲尼克斯 中繼端子0.2mm2~2.5mm2 10A 1910759-10P 公
菲尼克斯 中繼端子0.2mm2~2.5mm2 10A 1910775-12P 公
螺式接頭附彈簧 SW-71B (100pcs/包)
螺式接頭附彈簧 SW-71B 指定橘色 (100pcs/包)
螺式接頭附彈簧 SW-73BH (100pcs/包)
電線快速接線器 CK 2-2 32A 0.08-2.5mm2 250V
電線快速接線器 CK 3-3 32A 0.08-2.5mm2 250V
電線快速接線器 CK 4-4 32A 0.08-2.5mm2 250V
電線快速接線器 CK 5-5 32A 0.08-2.5mm2 250V
電線快速接線器 CK 5-5 32A 0.08-4mm2 250V(50PCS/盒)
顯示 1 - 92 / 92 (共 1 頁)