WAGO快速接頭
WAGO 221-2411 快速接頭 一進一出 (60PCS/盒)
WAGO 221-412 快速接頭 2P32A 0.14-4mm (100pc/盒)
WAGO 221-412 快速接頭 2P32A 0.14-4mm (5入)
WAGO 221-413 快速接頭 3P32A 0.14-4mm (50pc/盒)
WAGO 221-413 快速接頭 3P32A 0.14-4mm (5入)
WAGO 221-415 快速接頭 5P32A 0.14-4mm (25pc/盒)
WAGO 221-415 快速接頭 5P32A 0.14-4mm (5入)
WAGO 221-612 快速接頭 2P32A 0.6~6mm (50pc/盒)
WAGO 221-612 快速接頭 2P32A 0.6~6mm (5pc/包)
WAGO 221-613 快速接頭 3P32A 0.6~6mm (30pc/盒)
WAGO 224-101 24A 中間連接器接頭 0.5-2.5mm (100入)
WAGO 224-101 24A 中間連接器接頭 0.5-2.5mm (5入)
WAGO 734-306 6P 公頭連接器(MOQ:100個)
WAGO 734-312 12P 公頭連接器(50pc/盒)
WAGO 773-102 接線端子 2P24A 0.75-2.5mm (100入)
WAGO 773-102 接線端子 2P24A 0.75-2.5mm (5入)
WAGO 773-104 接線端子 4P24A 0.75-2.5mm (100pc/盒)
WAGO 773-104 接線端子4P24A 0.75-2.5mm (5入)
WAGO 773-106 接線端子 6P24A 0.75-2.5mm (50入)
WAGO 773-106 接線端子 6P24A 0.75-2.5mm (5入)
WAGO 773-108 中間連接器 8P24A 0.75-2.5mm (50入)
WAGO 773-173 接線端子3P32A 1.5-6mm (50入)
WAGO 773-173 接線端子3P32A 1.5-6mm (5入)
WAGO 831-3103 3孔針型連接器-公
WAGO 831-3104 7.62mm 4孔針型連接器-公
WAGO 831-3203 3孔針型連接器-母
WAGO 831-3204 7.62mm 4孔針型連接器-母
顯示 1 - 28 / 28 (共 1 頁)